JKP Komunalac

Javno Komunalno Preduzeće »Komunalac« JKP "Komunalac" Inđija spada u kategoriju javnih preduzeća i obavlja delatnost od opšteg interesa za Opštinu Inđija. Od osnivanja 1960. Javno...

Turisticka organizacija

Turizam u opstini Indjija Opstina Indjija se nalazi u Sremu, na juznim obroncima Fruske gore. Kako je smestena na pola puta izmedju Beograda i Novog...

Radio Televizija Indjija

Pratite nase priloge preko interneta Od sada mozete pratiti program Radio Televizije Indjija i preko interneta Posetite nas Internet kanal. Pogledajte hronoloski pregled sadrzaja. Za vise informacija posetite...

Agencija za ruralni razvoj

Agencija za ruralni razvoj Opstine Indjija Skupstina Opstine Indjija, na sednici odrzanoj 18. septembra 2008. godine, donela je Odluku o pristupanju osnivanja drustva sa ogranicenom...

Agencija za IT GIS i komunikacije

Agencija za IT, GIS i komunikacije opstine Indjija Na sednici opstinskog veca 18.decembra 2008. godine usvojen je pocetni dokument za osnivanje agencije. Radi pruzanja podrske naporima...

E-Uprava

REGISTRUJTE SE | KAKO NARUČITI DOKUMENTA Pravo na korišćenje Internet portala opštine Inđija imaju svi stanovnici opštine kao i svi oni građani čiji se izvodi...

JKP Vodovod i kanalizacija

Javno Komunalno Preduzece »Vodovod i kanalizacija« JKP Vodovod i kanalizacija Indjija posluje kao javno komunalno preduzece osnovano od strane SO Indjija, i registrovano za obavljanje...

JP InGrin

Javno preduzece za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje deponija Javno preduzece je osnovanoOdlukom o osnivanju Javnog preduzeca za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje...

Agencija za razvoj

Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjija “Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjija” d.o.o, registrovana je 29. 05. 2009. godine.       Osnovni podaci: “Agenciji za ekonomski razvoj opstine...

JP InGas

Javno Preduzece Ingas Javno preduzece "INGAS" Indjija je osnovano 1990 godine, sa zadatkom da vodi gasifikaciju u opstini Indjija a kasnije i distribuciju gasa. U...