Turisticka organizacija

Turizam u opstini Indjija

Opstina Indjija se nalazi u Sremu, na juznim obroncima Fruske gore. Kako je smestena na pola puta izmedju Beograda i Novog Sada, na mestu gde se ukrstaju znacajni evropski koridori – autoput E-75 i reka Dunav, njen turisticko-geografski polozaj veoma je povoljan.
Na povrsini od 384 km² zivi oko 53.000 stanovnika razlicitih nacionalnosti, rasporedjenih u 11 naselja.


Sam grad Indjija, kao centar jedne od najnaprednijih opstina u Srbiji, zahvaljujuci svom ubrzanom razvoju, prerastao je u modernu urbanu sredinu. To je grad bogatog kulturnog zivota, u kome se tokom cele godine organizuju brojna kulturna desavanja, sa akcentom na muzicke festivale. Indjija je grad sporta, grad koji neguje sportski duh, zbog cega je izabran za jednog od domacina Univerzijade 2009.


Jedna od najvecih turistickih vrednosti opstine Indjija svakako je Dunav, koji njenom teritorijom protice u duzini od 27 km. Duz njegove obale od Cortanovaca, preko Beske i Krcedina sve do usca Tise u Dunav kod Starog Slankamena, nizu se prelepi pejzazi, brojni rukavci, ade i pescane plaze ali i interesantne kulturno-istorijske vrednosti, kao i cuvene riblje carde sa svojim tamburasima.

Biciklisticka ruta EuroVelo 6 prolazi kroz nekoliko naselja indjijske opstine, a skretanjem sa nje turisti mogu veoma lako stici do obale Dunava ili grada Indjije i tako upotpuniti svoj turisticki dozivljaj.


U opstini Indjija turisti mogu upoznati i tradiciju ovog podrucja, pre svega posetom Etno kuci u Maradiku ili Slankamenackim Vinogradima – specificnom slovackom selu.

Bilo da ste ljubitelj prirode i reke, sporta i rekreacije, kulture i tradicije, dobre muzike i hrane, u opsini Indjija pronacicete pravo mesto za sebe.

Sve informacije o turizmu u opstini Indjija mozete pronaci na sajtu Turisticke organizacije opstine Indjija

www.indjija-tourism.com


Turisticka organizacija opstine Indjija

Turisticka organizacija opstine Indjija

Turisticka organizacija opstine Indjija (TOOI) osnovana je 15. aprila 2005. godine sa sedistem u Indjiji, ulica Cara Dusana broj 1.

U martu 2007. godine Turisticka organizacija dobila je nov, moderno opremljen poslovni prostor u centru grada, gde je smesten i Turisticko-informativni centar. Pored svih potrebnih informacija, turisti ovde mogu pronaci informativno-propagandni materijal i suvenire. Poboljsani uslovi rada doveli su do jos boljih rezultata na unapredjenju i promociji turisticke ponude opstine Indjija.U cilju valorizacije, ocuvanja, zastite i promocije turistickih vrednosti na teritoriji opstine, Turisticka organizacija obavlja sledece poslove:

  • izradjuje programe razvoja turizma na teritoriji opstine
  • unapredjuje opste uslove za prihvat i boravak turista
  • utice na podizanje nivoa kvaliteta turistickih i komplementarnih sadrzaja i stvaranje atraktivnog turistickog ambijenta
  • usmerava i koordinira inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turistickih proizvoda
  • pokrece i organizuje aktivnosti u cilju poboljsanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanja turisticke kulture i zastite i unapredjenja zivotne sredine
  • organizuje ili ucestvuje u organizaciji manifestacija na teritoriji opstine
  • izradjuje informativno-propagandni materijal i suvenire
  • obavlja ostale poslove u skladu sa Zakonom o turizmu i Statutom.

Turisticka organizacija opstine Indjija saradjuje sa turistickim organizacijama gradova i opstina u zemlji i inostranstvu, nastupa na sajamovima i naucnim, strucnim, kulturnim, sportskim i drugim skupovima promovisuci turisticke potencijale opstine.Planom rada Turisticke organizacije opstine Indjija za 2009. godinu, pored redovnih aktivnosti kao sto su pruzanje informacija, promocija, organizacija manifestacija i nastupi na sajmovima, predvidjeno je posebnu paznju posvetiti pracenju i realizaciji projekata razvoja turizma, koji su definisani, a pojedini i zapoceti, tokom 2007. i 2008. godine. Projekti su usmereni ka stvaranju atraktivnih turistickih proizvoda s cijim ce se konkurentskim prednostima dugorocno konkurisati kako na domacem tako i na internacionalnom turistickom trzistu. Akcenat je pre svega na izradi kvalitetne planske i projektno-tehnicke dokumentacije za turisticke lokalitete koji ce biti nosioci razvoja turizma opstine i koji su u planovima TOOI izdvojeni kao prioritetni. Planska dokumentacija bice osnova za privlacenje investicija u turizam opstine Indjija, koja svojim veoma povoljnim polozajem i veoma povoljnim uslovima za ulaganja vec godinama predstavlja prvorazrednu destinaciju za investiranje u Srbiji.

Raznovrsni prirodni i antropogeni turisticki resursi na teritoriji opstine Indjija omogucuju razvoj razlicitih vidova turizma: kulturni, manifestacioni, sportsko-rekreativni, nauticki, izletnicki, lovni, ribolovni, banjski, seoski, tranzitni itd.

Adresa: Cara Dusana 1

22320 Indjija

Tel/fax: 022 510 970

turizam@indjija.net

Direktor: Boris Pasko

E-mail:boris.pasko@indjija.net