JP InGas

Javno Preduzece Ingas

JP Ingas

Javno preduzece “INGAS” Indjija je osnovano 1990 godine, sa zadatkom da vodi gasifikaciju u opstini Indjija a kasnije i distribuciju gasa. U periodu 1990-2004 godine prirodni gas je doveden do svih naseljenih mesta opstine Indjija i na taj nacin omoguceno je koriscenje gasa svakom domacinstvu.

Po strukturi potrosaca 65,32% potrosnje obuhvata siroka potrosnja 24,60% industrija, 7,72% komunalna i sa 2,36% kolektivna stanovanja.

Promet gasa 16-18 mil.m3 godisnje se obavlja sa dve Glavne Merno Regulacione Stanice (GMRS-Indjija-GMRS-Beska).

JP “INGAS” je zavrsio gasifikaciju Opstine 2004 god. Od 2000 godine investirano je 10-12 miliona dinara godisnje kako bi svako naselje dobilo gas. U ovom trenutku preduzece obavlja distribuciju gasa preko -308,050 m ulicne mreze i 54,026m od ul.mreze do KMRS.

Indjija,prema popisu stanovnistva iz 2002 godine naselje Indjija ima 27389 stanovnika i oko 8558 domacinstava bez kolektivnih stanovanja. Uradjena je ulicna mreza u duzini- 147320 m, a od ulicne mreze do KMRS-36877m. Trenutno ima 5843 pojedinacnih prikljucaka i preko 564 potrosaca u desetak kolektivnih stanovanja koji imaju centralne kotlarnice. U toku 2005 godine uradjeno je prosirenje ulicne mreze u duzini od 610 metara i od ulicne mreze do KMRS u duzini od 2069 metara i 149 novih prikljucaka. Od privrednih vecih potrosaca ima 54 prikljucena subjekta dok od komunalnih 47 potrosaca. Isporuku prirodnog gasa u naselju podmiruju tri RegulacionoMerne Stanice.

Cena prikljucka po naseljima – JP INGAS

Javno Preduzece Ingas

Adresa: Blok 63 Objekat 14/2 22320 Indjija

Telefon: 022 / 560 – 862

e-mail:

ingas@verat.net

web:

www.ingas.rs