JKP Vodovod i kanalizacija

Javno Komunalno Preduzece »Vodovod i kanalizacija«

JKP Vodovod i kanalizacija Indjija posluje kao javno komunalno preduzece osnovano od strane SO Indjija, i registrovano za obavljanje sledecih delatnosti:

 

 

 

-Sakupljanje, preciscavanje i distribucija vode,

-Uklanjanje otpadnih voda kanalizacijom, odvodnim kanalima i na drugi nacin, odrzavanje kanalizacije i kanala za otpadne vode,

-Izgradnja hidrogradjevinskih objekata,

-Postavljanje cevnih instalacija,

-Inzenjering,

-Ostale arhitektonske i inzenjerske aktivnosti i tehnicki saveti,

-Ostale delatnosti koje su u funkciji obavljanja osnovnih delatnosti.

 

Delatnost JKP `Vodovod i kanalizacija` je uglavnom infrastrukturna delatnost, odnosno delatnost od opsteg interesa za sva naseljena mesta. U okviru svih komunalnih delatnosti delatnost vodosnabdevanja sluzi zadovoljavanju najelementarnijih potreba, te zato mozemo smatrati osnovnom komunalnom delatnoscu.

 

ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZECA

Organizaciono JKP `Vodovod i kanalizacija` podeljeno je u radne jedinice, obracunske jedinice i sluzbe. Ovakav oblik organizovanja, iz dosadasnjeg iskustva dao je najpovoljnije rezultate. Na ovaj nacin je omoguceno stalno pracenje poslovnih rezultata svake obracunske jedinice, radne jedinice i sluzbe.

Stalno analiziranje tehnoekonomskih podataka i preduzimanje planiranih aktivnosti u okviru tehnicke opremljenosti ostvaruje se kontinuitet funkcionisanja u gotovo svim uslovima. Za uspesno obavljanje snabdevanja stanovnistva pijacom vodom neophodno je ostvariti kontinuitet bez bilo kakvog prekida, a to se moze samo dobro postavljenom organizacijom zaposlenih, pravilnim odnosom prema sredstvima rada i blagovremenom pripremom.

ISPRAVNOST VODE U OPSTINI INDjIJA

mozete pratiti na osnovu dvonedeljnih prikaza ispravnosti vode u okviru Sistema 48. Nakon svakog odrzanog sastanka Sistema 48, na sajtu preduzeca se objavljuje celokupna prezentacija preduzeca JKP „Vodovod i kanalizacija”, Indjija.

Javno komunalno preduzece Vodovod i kanalizacija

Vojvode Stepe 48, 22320 Indjija

tel/fax: 022-560-842

e-mail: vik@indjija.net