Agencija za ruralni razvoj

Agencija za ruralni razvoj Opstine Indjija

Skupstina Opstine Indjija, na sednici odrzanoj 18. septembra 2008. godine, donela je Odluku o pristupanju osnivanja drustva sa ogranicenom odgovornoscu „Agencije za ruralni razvoj Opstine Indjija“ Indjija. Agencija je osnvana kao partnerstvo izmedju opstine Indjija i Zemljoradnicke zadruge Slankamenka i Zemljoradnicke zadruge Beska.

Osnovni podaci:

Puno poslovno ime: Agencija za ruralni razvoj opstine Indjija, DOO Indjija, Zeleznicka bb

Skraceno poslovno ime: ARRI DOO Indjija

Registarski broj/Maticni broj: 20466979

PIB: 105815858

Klasifikacija osnovne delatnosti : 74140 – Konsalting i menadzment poslovi

Skupstina drustva: clanovi drustva sa ogranicenom odgovornoscu cine skupstinu

Predsednik skupstine drustva je Sinisa Filipovic

Delokrug rada Agencije

Agencija za ruralni razvoj opstine Indjija je osnovana u cilju poboljsanja kvaliteta zivota i rada u ruralnim podrucjima Opstine Indjija i obavlja sledece poslove:

  • Izradu Strategije ruralnog razvoja Opstine
  • Predstavlja poljoprivredu Opstine pred donatorima i centralnim nivom vlasti
  • Daje podrsku opstinskoj administraciji u domenu nadleznosti Opstine

vezane za poljoprivredu

  • Organizuje pripremu i/ili priprema projekete i tehnicku dokumentaciju za potrebe Opstine u domenu izrade ruralne i poljoprivredne infrastrukture

• Priprema projekte za potrebe Opstine institucija i donatora iz domena poljoprivrede i ruralng razvoja

• Zajedno sa Turistickom organizacijom Opstine Indjija izradjuje program razvoja ruralnog turizma

• Promovisanje poljoprivrede, ruralne turisticke ponude i ruralnih podrucja Indjije

Agencija za ruralni razvoj Opstine Indjija pruza podrsku poljoprivrednicima i ostalima zainteresovanim za ruralni razvoj kroz:

• Sprovodjenje Programa podrske ruralnom razvoju kojim ce se obezbedjivati direktna podrska poljoprivrednicima

• Pripremanje i sprovodnjenju dugorocnog programa edukacije poljoprivrednika

• Pruzanju trzisnih i drugih potrebnih informacija poljoprivrednicima

• Pruzanju podrske poljoprivrednicima prilikom popunjavanja dokumentacije

• Obezbedjivanje podrske u pripremi projekata korisnicima sa teritorije Opstine Indjija u domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja

Kontakt

„Agencija za ruralni razvoj opstine Indjija“

Adresa: Zeleznicka bb, Indjija

Telefon: +381 (0) 22 55 17 83

Fax: +381 (0) 22 55 17 83

E-mail: biljana.zec@indjija.net

Web:www.indjija.net