Agencija za razvoj

Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjija

Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjijad.o.o, registrovana je 29. 05. 2009. godine.

 

 

 

Osnovni podaci:

“Agenciji za ekonomski razvoj opstine Indjija” d.o.o. – AERI d.o.o

PIB: 106142640

Maticni broj: 20542519

Pretezna delatnost: 74140Konsalting i menadzment poslovi

Osnivaci “Agencije za ekonomski razvoj opstineIndjija” :

• Opstina Indjija, Indjija, Cara Dusana 1,

Sremska privredna komora, Sremska Mitrovica,

“Gombit” d.o.o., Zemun, Vojni put 270a/II,

“Izoterm-plama” d.o.o., Indjija, Save Kovacevica bb,

Klaster “MEMOS”, Indjija, Branka Radicevica 4 i

Opste udruzenje preduzetnika Indjije, Indjija, Zeleznicka bb.

 

Skupstina drustva : Clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu cine skupstinu

Predsednik skupstine drustva Aleksandar Kovacevic

Delokrug rada Agencije

Rad Agencije je organizovan na nacin da se sa jedne strane pruzi podrska naporima Opstine u obavljanju redovnih delatnosti u domenu podsticaja privrednog razvoja, da bude veza izmedju korisnika, Opstine, ministarstava i donatora, pri cemu ce osnovna delatnost da bude pruzanje neophodnih usluga krajnjim korisnicima (pre svega malim i srednjim preduzecima i preduzetnicima, kao subjektima koji najvise doprinose ukupnom razvoju sredine u kojoj obavljaju svoju delatnost).

Misija Agencije je, pre svega promovisanje preduzetnistva, podrska razvoju MSP, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta i poboljsanje ukupne ekonomske situacije na podrucju opstine Indjija.

Osnovni zadaci Agencije su:

· Izrada srednjorocne i dugorocne strategije privrednog razvoja Opstine Indjija,

· Izrada konkretnih razvojnih projekata,

· Upravljanje projektima,

· Umrezavanje privrednih subjekata i uspostavljanje partnerstva izmedju privatnog i javnog sektora,

· Organizovanje razlicitih oblika savetovanja,

· Organizovanje strucnih seminara,

· Izrada promotivnih materijala,

· Organizovano nastupanje na prezentacijama, izlozbama i sajmovima,

· Strucna podrska start-up preduzetnicima (obuka za samostalno vodjenje biznisa, podrska u izradi poslovnih planova, i sl.)

· Podrska osnivanju poslovnih i strukovnih udruzenja,

· Usluge investitorima preko info-centra.

Kontakt

Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjija

Zeleznicka bb, Indjija

Telefon : +381 (0) 22 55 17 83

Fax : +381 (0) 22 55 17 83

E-mail: dragan.jankovic@indjija.net