Javna preduzeća

JP InGas

Javno Preduzece Ingas Javno preduzece “INGAS” Indjija je osnovano 1990 godine, sa zadatkom da vodi gasifikaciju u opstini Indjija a kasnije i distribuciju gasa. U periodu 1990-2004 godine prirodni gas....
Pročitaj više

Agencija za razvoj

Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjija “Agencija za ekonomski razvoj opstine Indjija” d.o.o, registrovana je 29. 05. 2009. godine.       Osnovni podaci: “Agenciji za ekonomski razvoj opstine Indjija”....
Pročitaj više

JP InGrin

Javno preduzece za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje deponija Javno preduzece je osnovanoOdlukom o osnivanju Javnog preduzeca za sakupljanje i odlaganje otpada i odrzavanje deponija „INGRIN“Indjija, koju je donela....
Pročitaj više

JKP Vodovod i kanalizacija

Javno Komunalno Preduzece »Vodovod i kanalizacija« JKP Vodovod i kanalizacija Indjija posluje kao javno komunalno preduzece osnovano od strane SO Indjija, i registrovano za obavljanje sledecih delatnosti:      ....
Pročitaj više

E-Uprava

REGISTRUJTE SE | KAKO NARUČITI DOKUMENTA Pravo na korišćenje Internet portala opštine Inđija imaju svi stanovnici opštine kao i svi oni građani čiji se izvodi nalaze u matičnim knjigama u....
Pročitaj više

Agencija za IT GIS i komunikacije

Agencija za IT, GIS i komunikacije opstine Indjija Na sednici opstinskog veca 18.decembra 2008. godine usvojen je pocetni dokument za osnivanje agencije. Radi pruzanja podrske naporima Opstine u obavljanju redovnih....
Pročitaj više

Agencija za ruralni razvoj

Agencija za ruralni razvoj Opstine Indjija Skupstina Opstine Indjija, na sednici odrzanoj 18. septembra 2008. godine, donela je Odluku o pristupanju osnivanja drustva sa ogranicenom odgovornoscu „Agencije za ruralni razvoj....
Pročitaj više

Radio Televizija Indjija

Pratite nase priloge preko interneta Od sada mozete pratiti program Radio Televizije Indjija i preko interneta Posetite nas Internet kanal. Pogledajte hronoloski pregled sadrzaja. Za vise informacija posetite nasu Internet....
Pročitaj više

Turisticka organizacija

Turizam u opstini Indjija Opstina Indjija se nalazi u Sremu, na juznim obroncima Fruske gore. Kako je smestena na pola puta izmedju Beograda i Novog Sada, na mestu gde se....
Pročitaj više

JKP Komunalac

Javno Komunalno Preduzeće »Komunalac« JKP “Komunalac” Inđija spada u kategoriju javnih preduzeća i obavlja delatnost od opšteg interesa za Opštinu Inđija. Od osnivanja 1960. Javno komunalno preduzeće “Komunalac” je više....
Pročitaj više

IndjijaCafe 2007 - 2018 Powered By Art022 Design Studio