Matijević

Preduzece za proizvodnju i promet Industrija mesa „Matijevic“ je organizovano kao Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu sa 100% ucescem privatnog kapitala. Osnovna delatnost preduzeca je proizvodnja i promet mesa i mesnih preradjevina.
Preduzece je osnovano 1994. godine, tacnije receno, zanatsko trgovacka radnja „MIM“ koja je osnovana 1991. godine, a 1994. godine preregistrovano u preduzeca. Preduzece trenutno zaposljava 1250 radnika.

Industrija mesa „Matijevic“ u ovom trenutku prosecno dnevno proizvodi i oprema oko 120 tona gotovih proizvoda, od cega se 95% realizuje kroz vlastite savremeno opremljene maloprodajne objekte, a preostalih 5% kupcima kroz veleprodaju.
Najsavremenije opremljeni maloprodajni objekti, specijalizovani za promet hrane, pre svega mesa i mesnih preradjevina razmesteni su sirom Srbije, od Nisa do Subotice i trenutno je u funkciji 116 objekata u kojima je uposleno preko 1400 trgovaca.
Proizvodnja je organizovana na jednom mestu i za tu proizvodnju u funkciji su stavljeni novoizradjeni proizvodno-skladisni objekti i najsavremenija oprema koja se danas koristi u proizvodnji i preradi mesa i mesnih preradjevina u razvijenim zapadnoevropskim zemljama.

Proizvodni pogoni gradjeni u poslednjih par godina povrsine od 30000 m2, od kojih je posebno za naglasiti:
– savremena linija klanja krupne stoke kapaciteta od 1500 jedinica/8 sati
– savremena linija klanja zivine kapaciteta 1500 komada/sat
– linija pandlovanja koja po svom kapacitetu prati liniju klanja
– masinska obrada sa linijom pinjenja gotovih proizvoda kapaciteta do 100 tona dnevno
– pogon trajne robe kapaciteta 120 tona mesecno
– komore za duboko zamrzavanje kapaciteta do 3000 tona

Magacinski prostor koji u celosti obezbedjuje potrebe za kvalitetnim skladistenjem sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda preduzeca.

Tu su i pratece delatnosti kao sto su:
– Sluzba transporta koja raspolaze znacajnim kapacitetima preko 50 specijalizovanih vozila za prevoz:

  • zive stoke
  • zivine
  • gotovih proizvoda kojima se vrsi uredna dnevna dostava sirovina do proizvodnje i otprema gotovih proizvoda do maloprodajnih objekata i kupca.

– Stamparija opremljena savremenim masinama koja podrzava zahteve proizvodnje u pogledu stampe omota za kobasice i salame, dizajniranje pakovanja, reklamne prospekte i dr.
– Sluzba odrzavanja strucno i tehnicki osposobljena da brzo i efikasno odgovori svim zahtevima u proizvodnji i maloprodaji za nesmetano odvijanje procesa rada

Znacajan deo akumulacije preduzece je investiralo, odnosno usmeravalo u kupovinu, sanaciju i ozdravljenje proizvodnih programa drugih preduzeca u kojima je kupovinom akcija postajalo vecinski vlasnik. Rec je o sledecim preduzecima:

– „Ekolab“ doo, preduzece za ispitivanje zdravstvene ispravnosti zivotnih namirnica.

Mesara Matijevic Indjija

Adresa:
TC Inteks Kralja Petra I 9, Indjija

Kontakt Telefon:
022/553-614

Radno vreme prodavnice:
Pon. – Petak 06:30h – 20:00h
Subota 06:30h – 20:00h
Nedelja 06:00h – 13:00h

AKCIJE:

 

11.03.2013 – 17.03.2013

                     

IndjijaCafe 2014 Powered By Art022 Design Studio